Skatt på kapital

Omfattar skatt på löpande kapitalinkomster, skatt på innehav av kapital samt skatt som tas ut när kapital byter ägare.