Kraftverk

Anläggning för omvandling av primärenergi till el.