Aggregering

Ekonomisk term som innebär att alla delmarknader läggs ihop för att få en helhetsbild av ekonomin, alternativt att data läggs ihop till aggregerad data.