Utbildning

Processen att sprida kunskap. Inom nationalekonomi kan utbildning ses som investering i humankapital.