Ladda ner material

Här hittar du faktablad om bland annat arbetslöshet, arbetskraftsinvandring och månadens "Läget i ekonomin". Du hittar även infografik om marginalskatt och Svergies handel med EU. Via länken längre ner på sidan, eller under rubriken "Skola" i menyraden, finns läroböcker, filmer och presentationer som går att använda i undervisningen.

  • Faktablad
    Här finns faktablad om till exempel ungdomsarbetslöshet, arbetskraftsinvandring, marginalskatt, kapitalskatt och månadens "Läget i ekonomin".
  • Infografik
    Interaktiva diagram och kartor om marginalskatt och Sveriges handel med EU.
  • Skolmaterial
    Här hittar du bland annat Klas Eklunds bok Vår ekonomi – i korthet, information om föreläsningsturnén Det har blivit bättre, undervisningsmaterial för gymnasiet och läroböcker för universitetsstuderande.