Ladda ner material

Här hittar du faktablad om bland annat arbetslöshet, arbetsgivaravgiften och arbetskraftsinvandring. Du hittar även infografik om marginalskatt och Svergies handel med EU. Via länken längre ner på sidan, eller under rubriken "Skola" i menyraden, finns läroböcker, filmer och presentationer som går att använda i undervisningen.

  • Faktablad
    Här finns faktablad om till exempel ungdomsarbetslöshet, arbetskraftsinvandring, marginalskatt och kapitalskatt.
  • Infografik
    Interaktiva diagram och kartor om marginalskatt och Sveriges handel med EU.
  • Skolmaterial
    Här hittar du bland annat Klas Eklunds bok Vår ekonomi – i korthet, information om föreläsningsturnén Det har blivit bättre, undervisningsmaterial för gymnasiet och läroböcker för universitetsstuderande.