Företagare - internationellt

Under 2019 uppgick andelen företagare av Sveriges befolkning till 6,6 procent. Det är runt två procentenheter under snittet för EU-länderna. Högst andel företagare finns i Grekland, Nederländerna och Italien. Lägst är andelen i Norge, Luxemburg och Danmark.

Andelen företagare i befolkningen mellan 15-74 år ligger i Sverige på 6,6 procent för 2019. Det är lägre än snittet för EU-27 och Euroområdet. Sverige har även en lägre andel företagare än Finland men en högre andel än Danmark.

Siffrorna varierar stort mellan länderna i EU. I sju av unionens länder, bland andra Grekland, Italien och Nederländerna, är fler än var tionde person mellan 15-74 år företagare. I de länder där andelen företagare är lägst, Danmark och Luxemburg, var ungefär en person på tjugo företagare år 2019.