Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en form för samverkan mellan kommuner och landsting där kommunerna och landstingen överfört möjligheten till myndighetsutövning till kommunalförbundet. Ett kommunalförbund är inte samma sak som ett kommunförbund.