Appreciering

Då valutans värde i ett land stiger, relativt andra valutor, under ett system med rörlig växelkurs. Motsats till depreciering.