Ränteavdrag

En skattereduktion för ränteutgifter som normalt uppgår till 30 procent av ränteutgiften.