Energianvändning per delsektor

Under 2021 användes totalt 371,6 TWh energi i Sverige. Störst var energianvändningen inom hushållen följt av vägtransport. Nedan följer en nedbrytnig av energianvändningen i bostad- och servicesektorn samt industri- och tranportsektron.

Industrin

Inom industrin så är massa- och pappersproduktion den största energikonsumenten med en konsumtion på 72,5 TWh. Följt därefter så kommer stål- och metallverksindustrin med 22,4 TWh och kemiindustrin på 12,4 TWh. Det tre största delsektorerna utgör ca 77% av industrisektorns totala energianvändning.

Bostad och service

Inom bostad och servicesektorn så konsumerar hushållen mest energi med 89,5 TWh. Övrig serviceverksamhet och offentlig verksamhet förbrukar 31,3 TWh respektive 16,1 TWh, dessa kategorier består främst av lokaler men också avlopp- och reningsverk samt gatu- och vägbelysning. De tre största delsektorerna utgör ca 92 % av sektorns energianvändning

Transport

Inom transportsektorn så är den övervägande delen av användningen kopplad till vägtrafik. Med 77,3 TWh så täcker det ca 94% av energianvändningen.