Kalenderkorrigerad

Kalenderkorrigering av en statistikserie används främst för statistik beräknat för kvartal eller halvår och som jämförs med samma period ett tidigare år. Kalenderkorrigering innebär att man tar hänsyn till hur många dagar som finns i de två tidsperioder man vill jämföra för att jämförelsen ska bli så bra som möjligt. Ett exempel är statistik över BNP kvartalsvis. Om man vill jämföra utvecklingen av BNP under första kvartalet 2010 med första kvartalet 2009 kan det vara så att första kvartalet 2009 innehöll 2 fler arbetsdagar av produktion jämfört med första kvartalet 2010. Detta påverkar givetvis BNP-värdena för de två olika kvartalen och därmed också den procentuella jämförelsen. När statistiken är kalenderkorrigerad har detta blivit justerat. Helårsstatistik redovisas dock inte kalenderkorrigerat.