Maastrichtkriterierna

De fem kriterier som avgör huruvida ett EU-land är redo att anta euron som sin valuta; Prisstabilitet, Underskott i den offentliga sektorns finanser, Offentlig skuld, Räntenivå och Stabil växelkurs. Också kallad konvergenskriterierna.