Världs-BNP

Värdet av alla länders samlade produktion.