Energianvändning per sektor - internationellt

Den globala energianvändningen har ökat sedan 1990. Oavsett vilken sektor man än tittar på - industri, transporter eller bostads- och servicesektorn – framträder detta mönster.

År 2020 var världens energianvändning 100 341 TWh. Detta innebär att världens energianvändning har ökat 49 procent sedan 1990. Det finns dock stora skillnader mellan olika regioner. Detta gäller både energianvändning per capita samt per energislag. Orsakerna till de regionala variationerna ligger i att länder har olika förutsättningar vad gäller energiproduktion, ekonomisk utveckling, infrastruktur samt klimat.

Industrisektorn stod för 33 procent av den totala globala energianvändningen år 2020, vilket motsvarar 33 408 TWh. Sedan 1990 har sektorn ökat sin användning med runt 60 procent. I faktiska värden har industrins energianvändning ökat med 12 432 TWh. 

Transportsektorn stod för ungefär lika mycket av den totala energianvändningen i världen som industrisektorn, ca 29 procent. Sektorn har ökat med 60 procent sedan 1990, vilket motsvarar 10 888 TWh.

Även Sveriges energianvändning har ökat men här är det främst förlusterna inom kärnkraften och till viss del transportsektorn som bidragit till ökningen