Ministerrådet

Egentligen ”Europeiska unionens råd”, men brukar kallas ministerrådet eller bara rådet. I ministerrådet möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken. Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar. Ministerrådet är tillsammans med Europaparlamentet EU:s viktigaste beslutsfattande organ.