Oligopol

Marknadsform där ett fåtal aktörer dominerar en hel marknad.