Vinst

Skillnaden mellan ett företags intäkter och kostnader.