Boom

Tidsmässigt kort och väldigt ”het” högkonjunktur.