Kompetens

Förmåga att producera resultat i det man företar sig. Grunndar på utbildning, yrkeserfarenhet och personlig förmåga.