Obligation

En långfristig skuldförbindelse, vanligen utfärdad av stat, kommun eller större företag.