Plusjobb

Term för tillfälligt och av staten skapade arbetstillfällen. Kan också kallas beredskapsarbete.