Hur mäter man energi?

  • Energi mäts i en joule (J) som är en internationell standardenhet (SI-enhet). Energi redovisas däremot oftast i andra mer ändamålsenliga enheter. Exempelvis för att visa energianvändning eller produktion för hela samhällen eller över tid.

Energi som effekt

För att mäta hur mycket energi som konsumeras vid en viss tidpunkt används måttet effekt. Effekt mäts i en watt (W) och definieras som joule per sekund:

Effekt = Watt (W) = Joule (J) / Sekund (s)

Desto högre wattal eller effekt desto mer joule används per sekund. 

Energi och effekt över tid

För att mäta effekt över tid används enheten wattimme (Wh). En wattimme definieras som effekt gånger tidsenhet:

Energi = Wattimme (Wh) = Effekt * Tid

Skillanden mellan enheterna kan visa med ett räknexempel. Tänk att du använder grillfunktionen på din ugn för att laga mat. Ugnen har en effekt på 2400 W och du använder den i en halvtimme. Din energianvändning blir då:

Energiåtgång = 2400 W * 0,5 h (Tid) = 1200 Wh 

Skulle du använda ugnen i två timmar så blir energianvändningen det fyrdubbla dvs 4800 Wh eller 4,8 kWh.

För högre energimängder används mer ändamålsenliga prefix så som kilo-, mega- eller terawatttimme. När det pratas om Sveriges årliga energianvändning så används storleken terawattimmar (TWh). I tabellen nedan visas storlekskillnaden mellan olika prefix utifrån en kWh. 

Prefixtabell

kWh
Mega-1 000
Giga-1 000 000
Tera-1 000 000 000
*Efter tera- så kommer även peta- och exa- som motsvarar 10^12 respektive 10^15 kWh