Märkvind

Den vindhastighet då ett vindkraftverk producerar maximal effekt.