I-land

Industrialiserat land. En benämning på rikare länder som har gått igenom en industrialisering, och därmed tillhör de mer utvecklade länderna i världen.