Läget i ekonomin

Inflationen har börjat falla från höga nivåer samtidigt som konjunkturen mattas av. Centralbankernas räntehöjningar har alltså börjat få effekt. Hög inflation och stigande räntor urholkar hushållens köpkraft och leder till en svagare BNP-tillväxt. Här får du en snabb överblick över läget i ekonomin.

Stigande inflation i världen

Inflationen har varit hög i flera länder de senaste månaderna, men har börjat gå ner. 15/01 2024

Läs mer om inflationen i världen här!

 

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet sjönk 1,2 procent i november 2023 jämfört med samma månad föregående år. 10/01 2024

Läs mer om näringslivets produktion här!

Industriproduktionen i EU minskade kraftigt när coronapandemin bröt ut. Sedan dess har industriproduktionen stabiliserat sig. 14/02 2024

Läs mer om industriproduktionen här!

Hushållens konsumtion ökade något i december jämfört med samma månad föregående år. 09/02 2024

Läs mer om konsumtionen här!

Konjunkturen

Konjunkturinstitutets Barometerindikator har varit under 100 sedan augusti år 2022. Nivån visar på ett stämningsläge som är lägre än normalt där hushållens förtroende är mycket svagt. 30/01 2024

Läs mer om Barometerindikatorn här!

De flesta prognosmakare ser framför sig en negativ tillväxt kring cirka - 0,8 procent i år, och en tillväxt på omkring 0,5 procent under 202427/9 2023

Läs mer om prognoser här!

Under 2023 har Inköpschefsindex, PMI, stabiliserat sig något. 05/02 2024

Läs mer om PMI här!

Arbetsmarknaden

Under januari låg arbetslösheten på 6,8 procent enligt Arbetsförmedlingens statistik.  15/02 2024

Läs mer om arbetslösheten här!

I februari var anställningsplanerna för näringslivet något mer opptimistiska jämfört med föregående månad. 01/03 2024

Läs mer om anställningsplaner här!