Läget i ekonomin

Inflationen har börjat falla från höga nivåer samtidigt som konjunkturen mattas av. Centralbankernas räntehöjningar har alltså börjat få effekt. Hög inflation och stigande räntor urholkar hushållens köpkraft och leder till en svagare BNP-tillväxt. Här får du en snabb överblick över läget i ekonomin.

Stigande inflation i världen

Inflationen har varit hög i flera länder de senaste månaderna, men har börjat gå ner. 14/9 2023

Läs mer om inflationen i världen här!

 

Produktion och konsumtion

Produktionen inom näringslivet sjönk 1,9 procent i juni 2023 jämfört med samma månad föregående år. 10/8 2023

Läs mer om näringslivets produktion här!

Industriproduktionen i EU minskade kraftigt när coronapandemin bröt ut. Sedan dess har det skett en tydlig återhämtning. 28/8 2023

Läs mer om industriproduktionen här!

Hushållens konsumtion minskade i juni jämfört med samma månad föregående år. 10/8 2023

Läs mer om konsumtionen här!

Konjunkturen

Konjunkturinstitutets Barometerindikator har varit under 100 sedan augusti 2022. Nivån visar därmed på ett stämningsläge som är mycket lägre än normalt där hushållens förtroende är mycket svagt. 27/9 2023

Läs mer om Barometerindikatorn här!

De flesta prognosmakare ser framför sig en negativ tillväxt kring cirka - 0,8 procent i år, och en tillväxt på omkring 0,8 procent under 202421/6 2023

Läs mer om prognoser här!

Under första halvan av 2023 har Inköpschefsindex, PMI, stabiliserat sig något. 25/9 2023

Läs mer om PMI här!

Arbetsmarknaden

Under augusti ökade arbetslösheten till 6,4 procent enligt Arbetsförmedlingens statistik.  25/9 2023

Läs mer om arbetslösheten här!

I augusti ökade anställningsplanerna för näringslivet något jämfört med föregående månad. 28/7 2023

Läs mer om anställningsplaner här!