Aktie

Ägarandel i ett aktiebolag. Aktien ger rösträtt på bolagsstämman. Aktier kan stiga och sjunka i värde.