Federalism

Ett styrelseskick där flera delstater utgör en enhet men ändå är självständiga i fråga om sina inre angelägenheter.