Lönebildning, lokal

Lönebildningen utgår från det enskilda företaget, som har full frihet att koppla lönesättningen till företagets affärsverksamhet. Eventuella avtal om löner är sifferlösa.