Jobbskatteavdraget

En skattelättnad som gäller för personer som har arbetsinkomster, det vill säga inkomster från anställning och/eller inkomster från aktiv näringsverksamhet. Jobbskatteavdraget infördes den 1 januari 2007 och har förstärkts ytterligare i tre steg under 2008, 2009 och 2010.