Euroområdet

De EU-länder som använder euron som sin valuta utgör euroområdet. Tillsammans kallas de länderna "euroländerna".