Global Warming Potential

Mått på en växthusgas på dess relativa påverkan på klimatförändringar över en given tidsperiod.