Tjänster

Produkter som inte är varor. Definierades förr ofta som icke lagringsbara samt icke transporterbara då köpare och säljare skulle finnas på samma plats. Idag köps många tjänster utan hinder från andra delar av världen. Ibland behövs en tjänst för att distribuera en vara, till exempel då säljaren säljer en produkt.