Arbetsför befolkning

Arbetsför befolkning är alla människor mellan 15-74 år i en befolkning.