Energibärare

En energibärare är ett medium som kan lagra och transportera energi. Exempel på energibärare är el, diesel, fossilgas, vätgas och vattnet i fjärrvärmenätet.