Flyktinginvandring - internationellt

310 475 ansökningar om asyl beviljades i EU under 2022. Tyskland var det land som totalt sett beviljade flest asyl, men i förhållande till folkmängden låg Island högst. Sverige har tidigare varit bland de länder som beviljat flest asylansökningar men har, liksom många andra länder, stramat åt flyktingpolitiken under senare år.

Enligt Eurostats statistik beviljade EU:s medlemsländer sammanlagt 310 475 asylansökningar under 2022. Av dessa utgjordes 32 procent av flyktingar från Syrien. Andra stora grupper var flyktingar från Afghanistan och Venezuela.

Tyskland svarade för flest beviljade ansökningar och stod för nära 41 procent av samtliga positiva asylbesked i EU. I förhållande till folkmängden var det dock Island som beviljade flest med över 25 beviljade ansökningar per 10 000 invånare. Detta kan jämföras med EU-genomsnittet som uppgick till 6,95.

Inom EU beviljades ungefär 100 000 fler asylansökningar under 2022 som året dessförinnan. För Sveriges del ökade antalet med 15 procent. Under 2021 beviljades totalt 3 395 ansökningar i Sverige. Räknat som antal per 10 000 invånare uppgick siffran till 3,25.

Efter det kraftigt ökande antalet asylsökningar under 2015 har många europeiska länder, inklusive Sverige, stramat åt sin flyktingpolitik. Du kan läsa mer om flyktinginvandringen till Sverige här.