Förädlingsvärde

Värdet av ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts.