Elproduktion med solkraft - internationellt

Sverige var år 2022 världens tjugofjärde största producent av solkraft per capita och den trettiofemte största totalt. Australien producerar mest solkraft per capita i världen. År 2022 producerade Sverige totalt 2,6 TWh medan världens största producent Kina producerade 427,7 TWh.

Sverige producerar internationellt sett lite solkraft. År 2022 producerade Sverige tjugofjärde mest solkraft per capita i världen med 0,24 MWh/capita. Australien producerade under samma år 1,47 MWh/capita, medan världens största producent Kina producerade 0,3 MWh/capita.

Av de tjugo största solkraftsproducenterna år 2022 är sex stycken medlemmar i EUDen största producent inom EU var Tyskland som år 2022 producerade 60,8 TWh.

Internationell statistik utgår ofta från att den el som produceras i landet också används i samma land. Detta är inte helt förenligt med att vi nuförtiden har öppna marknader för el som säljs och köps över gränserna. Den producerade elen kan därför produceras i ett land och säljas till viss del till ett annat.