Regleringsbrev

Årligt regeringsbeslut för resurstilldelning och formulering av myndighetsuppdrag.