Sociala klausuler

Klausuler som kan ingå i handelsavtal och innebär att länder förbinder sig att upprätthålla en viss social standard vad gäller till exempel arbetsskydd.