Nådiga luntan

Tidigare ofta använt namn för budgetpropositionen.