Real växelkurs

Relation mellan prisnivåer i två länder uttryckta i samma valuta. Beräknas genom att dividera den inhemska prisnivån med den utländska multiplicerat med den nominella växelkursen.