Prognoser om ekonomin

De flesta prognosmakare ser framför sig en negativ tillväxt kring - 0,8 procent i år. Ekonomin väntas sedan växa med cirka 0,5 procent under år 2024.

Inflationen är hög världen över, vilket har fått centralbankerna att höja räntorna. Hög inflation och stigande räntor leder till pessimism bland hushållen och urholkar köpkraften. Prognosmakarna räknar i genomsnitt med att BNP kommer att krympa med -0,8 procent för helåret 2023. Därefter ser de framför sig en svag tillväxttakt på cirka 0,5 procent år 2024. 

Eftersom Sverige är ett exportberoende land är utvecklingen i Sverige beroende av hur det går för ekonomierna i vår omvärld. I tabellen nedan redovisas de internationella BNP-bedömningarna från Konjunkturinstitutets senaste fullskaliga prognos

Prognos: BNP-tillväxt internationellt

BNP-tillväxt, procent

202320242025
Världen2,92,73,0
KIX-vägd*1,31,52,2
USA2,11,11,6
Euroområdet0,50,81,7
Kina5,14,6
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet
Prognosdatum: 230927.
* Vägt genomsnitt för Sveriges 32 viktigaste handelspartner.