BNP-prognos

De flesta prognosmakare ser framför sig en svag tillväxt kring 0,2 procent i år. Ekonomin väntas sedan växa med cirka 2,3 procent under år 2025.

Under 2023 har inflationen varit hög, vilket har fått centralbanker att höja räntorna. Hög inflation och stigande räntor leder till pessimism bland hushållen och urholkar köpkraften. Prognosmakarna räknar i genomsnitt med att BNP kommer att växa svagt med 0,2 procent för helåret 2024. Därefter ser de framför sig en tillväxttakt på cirka 2,3 procent år 2025.

Eftersom Sverige är ett exportberoende land är utvecklingen i Sverige beroende av hur det går för ekonomierna i vår omvärld. I tabellen nedan redovisas de internationella BNP-bedömningarna från Konjunkturinstitutets senaste fullskaliga prognos

Prognos: BNP-tillväxt internationellt

BNP-tillväxt, procent

202320242025
Världen3,22,93,0
KIX-vägd*1,41,52,1
USA2,52,21,7
Euroområdet0,50,51,7
Kina5,54,94,5
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet
Prognosdatum: 260324.
* Vägt genomsnitt för Sveriges 32 viktigaste handelspartner.