Arbetstillstånd – säsongsvariation

Antalet beviljade arbetstillstånd utfärdade i Sverige varierar både mellan yrkesgrupper och säsonger. Under sommarmånaderna är efterfråganarbetskraft utan särskild yrkesutbildning hög medan flest arbetstillstånd utfärdas till personer med teoretisk specialistkompetens under resterande delar av året.

Under stora delar av året är personer med teoretisk specialistkompetens den vanligaste yrkesgruppen för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Förra året utfärdades 6 749 tillstånd till den här gruppen, vilket motsvarar cirka 32 procent av alla beviljade arbetstillstånd under 2023. Gruppen består till största delen av IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare, men även civilingenjörsyrken och revisorer är vanliga undergrupper. Antalet beviljade arbetstillstånd i gruppen är högre vid inledningen av året. Under 2023 stack kvartal två ut särskilt då omkring 8 000 tillstånd utfärdades vilket kan jämföras för runt 5000 i kvartal ett och tre samt cirka 3000 i kvartal 4. 

Kategorin arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning är till skillnad från övriga kategorier mycket säsongsberoende. En stor andel, nära 60 procent, beviljas normalt inför sommaren. Vanligt förekommande yrken är plantörer, bärplockare, köks- och restaurangbiträden samt städ- och servicepersonal med flera.

I diagrammet visas antalet förstagångstillstånd som beviljats under året fördelat per kvartal. Ett förstagångstillstånd kan utfärdas för max två år med möjlighet till förlängning. Antalet förlängningar visas inte i diagrammet. Efter fyra års arbete i Sverige kan personen ansöka om permanent uppehållstillstånd. Diagrammet visar antalet beviljade förstagångstillstånd och behöver inte motsvara hur många som arbetar i Sverige vid en given tidpunkt. Många av dem som har jobb utan krav på särskild yrkeskompetens arbetar exempelvis i Sverige under sommarmånaderna och stannar endast kortvarigt.

Här kan du läsa mer om vilka förutsättningar som krävs för arbetstillstånd och hitta statistik över antalet aktiva arbetstillstånd per län och uppdelat på yrkesgrupper.