Reporäntan

Reporäntan som numera kallas Riksbankens styrränta, det vill säga den ränta bankerna får betala när de lånar pengar i Riksbanken via Riksbankens repotransaktioner.