Företagande

I den här sektionen finns statistik och fakta om det svenska näringslivet. Du kan läsa om hur många företag som finns, inom vilka sektorer och hur det svenska företagandet står sig internationellt. Det finns även information om nyföretagandet och hur många av de nystartade företagen som finns kvar efter tre år.

  • Näringslivet
    Fakta om hur näringslivets struktur ser ut. Siffror över bland annat antal företag och företagare i Sverige.
  • Entreprenörskap
    Information om den entreprenöriella aktiviteten. Fakta om nyföretagandet i Sverige samt företagens överlevnadsgrad och företagskonkurser.
  •