Näringslivet

Med näringslivet avses all företagsamhet i Sverige som genererar varor och tjänster för försäljning.