Kommunalskatter

32,37 procent
2024

I kommunalskatten ingår både skatt till kommunen och skatt till regionen. Under 1960- och 1970-talen ökade kommunalskatten kraftigt. 2024 uppgår medelskattesatsen i landet till 32,37 procent, en högre nivå jämfört med 2023.

Den genomsnittliga kommunalskattesatsen, exklusive begravningsavgift, uppgår 2024 till 32,37 procent. Detta är mer än en fördubbling jämfört med 1960 då kommunalskatten i genomsnitt låg på 14,63 procent. Framförallt gjordes höjningarna under 1960- och 1970-talen, men tendensen med stigande skattesatser har hållit i sig även under senare år. I genomsnitt är kommunalskatten idag 1,9 procentenheter högre än den var år 2000.

Förutom skatt till kommunen och regionen inbegrep kommunalskatten tidigare även en skatt till kyrkan. I och med att kyrkan i princip helt skildes från staten år 2000 ingår dock sedan dess inte längre någon kyrkoskatt i kommunalskatten. I stället betalas en avgift av dem som tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsavgiften är dock fortfarande obligatorisk. Tidigare varierande den från församling till församling, men från och med år 2017 är den enhetlig för hela landet med undantag för Stockholm och Tranås. Notera att begravningsavgiften inte inkluderas i medelskattesatsen i diagrammet ovan, men finns med i diagrammet som redovisar kommunalskattens komponenter.

Kommunalskatten varierar ganska kraftigt från kommun till kommun. Högst är den i Degerfors där den 2024 uppgår till 35,3 procent. Lägst är den i Österåker: 28,98 procent. Läs mer i vår regionala statistik eller se karta nedan.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.