Budgetsaldo

Mellanskillnaden mellan budgetens inkomster och utgifter.