Desinflation

En minskning av inflationsnivån, vilket innebär en minskning av den allmänna prisnivån för varor och tjänster. Det kan ske genom minskad efterfrågan eller ökad tillgång av varor och tjänster. Desinflation skiljer sig från deflation, som är en längre tidsperiod av generell minskning av prisnivån. Desinflation är vanligtvis ett kortare tillfälligt fenomen som sker när inflationstakten minskar, men priser fortsätter fortfarande att öka, men i en lägre takt än tidigare.