Räntepunkt

En räntepunkt är en hundradels procent. 50 punkter är 0,5 procentenheter, 25 punkter är 0,25 procentenheter osv.